Makáme naplno! Objednávky expedujeme do 24 hodin!

Výber spoľahlivých alkohol testerov  pre zabezpečenie konzistentných výsledkov

Kalibrované alkohol testery: Spoľahlivý spôsob na zabezpečenie presných výsledkov

Aby váš alkohol tester presne meral množstvo alkoholu v dychu, je potrebné ho pravidelne kalibrovať. Zanedbanie kalibrácie môže viesť k falošným pozitívnym alebo negatívnym výsledkom, čo môže mať vážne nepríjemné následky.

Pozrieme sa na princípy kalibrovaných alkohol testerov a kroky, ktoré môžete podniknúť na zabezpečenie presnosti. Či už ste zodpovedný zamestnanec, majiteľ firmy vykonávajúci pravidelné kontroly, alebo člen polície či armády, pravidelná kalibrácia alkohol testerov  je kľúčom k správnym rozhodnutiam a hlavne k bezpečnosti.

Zabezpečenie kalibrácie alkohol testera pre presné výsledky

Kalibrácia v deň predaja alkohol testera je nevyhnutná pre  jeho okamžitú presnosť . Avšak pre trvalú spoľahlivosť a presnosť je kľúčová pravidelná kalibrácia v odporúčaných intervaloch.

Prečo by sa mali alkohol testery pravidelne kalibrovať?

Senzory  v alkohol  testeroch sa môžu časom rozladiť vplyvom extrémnych teplôt, vlhkosti alebo častého používania, prípadne aj nesprávneho skladovania ( nesmú sa napríklad skladovať v aute).

Zanedbanie kalibrácie môže viesť k falošným pozitívnym alebo negatívnym výsledkom. Falošný pozitívny výsledok môže viesť k nespravodlivému, zatiaľ čo falošný negatívny výsledok môže umožniť opitému jedincovi pokračovať v šoférovaní alebo v práci, čo ohrozuje bezpečnosť nielen jeho ale aj všetkých v blízkosti. Pravidelná kalibrácia teda zabezpečuje, aby váš alkohol tester vykonával spoľahlivé a presné merania.

Ako často by sa mali alkohol testery kalibrovať?

To, ako často by sa mali alkohol testery kalibrovať, závisí od viacerých faktorov, vrátane odporúčaní výrobcu, častosti používania zariadenia a jeho skladovania. Na stránke Tester.sk odporúčame kalibráciu alkohol testerov každých 6-12 mesiacov alebo po 500 testoch, podľa toho, čo nastane skôr. Ak je alkohol tester používaný často alebo je  vystavený nepriaznivým podmienkam, môže byť potrebná častejšia kalibrácia.

Faktory ovplyvňujúce presnosť alkohol testerov

Okrem správnej kalibrácie môže presnosť alkohol testera ovplyvňovať viacero faktorov:

 • Kvalita zariadenia: Kvalitné alkohol testery, ako napr. tie používané v profesionálnych prostrediach, sú zvyčajne presnejšie ako lacnejšie osobné testery. Investícia do spoľahlivej značky s overenou históriou môže zabezpečiť presnejšie výsledky.
 • Dodržiavanie pokynov používateľom: Pre získanie presných výsledkov je potrebné dodržiavať pokyny zariadenia. To zahŕňa vykonanie testovania aspoň 15 minút po pití, jedle alebo fajčení, pretože tieto činnosti môžu ovplyvniť presnosť výsledkov.
 • Environmentálne faktory: Extrémne teploty, vysoká vlhkosť a nadmorská výška môžu ovplyvniť presnosť alkohol testerov. Väčšina testerov je navrhnutá na prevádzku v určitom teplotnom rozsahu, zvyčajne medzi 10 °C a 40 °C. Použitie testera mimo tohto rozsahu môže viesť k nesprávnym výsledkom.
 • Spôsob skladovania: Keď váš alkohol tester nepoužívate, uskladnite ho na chladnom a suchom mieste mimo priameho slnečného svetla a extrémnych teplôt. Vystavenie teplu, chladu alebo vlhkosti môže ovplyvniť kalibráciu zariadenia a viesť k nesprávnym výsledkom. Ak má váš tester ochranné puzdro, použite ho na ochranu zariadenia pred prachom, nečistotami a náhodným poškodením.
 • Interferujúce látky: Niektoré látky v ústach alebo dychu môžu ovplyvniť merania viesť k falošne pozitívnym výsledkom. Patria sem:
 1. ústne vody a osviežovače dychu obsahujúce alkohol,
 2. zvyškový alkohol v ústach po nedávnej konzumácii,
 3. niektoré zdravotné stavy, ako napríklad diabetes alebo refluxná choroba pažeráka, ktoré môžu produkovať acetón v dychu.

 

Výber spoľahlivých alkohol testerov  pre zabezpečenie konzistentných výsledkov

Pre zabezpečenie presných a konzistentných  výsledkov je výber správneho alkohol testera kľúčový. Aby sme vám pomohli urobiť správne rozhodnutie, vymenujeme najdôležitejšie kategórie, na ktoré by ste sa mali sústrediť:

 • presnosť a spoľahlivosť,
 • jednoduchosť používania,
 • prenosnosť a odolnosť,
 • dodatočné funkcie a výhody,
 • pomer ceny a kvality.

Ako alkohol testery merajú množstvo alkoholu v dychu

Dychové testery sú navrhnuté na detekciu etanolu vo vzorke dychu človeka. Ten sa po konzumácii alkoholu vstrebáva do krvi a nakoniec dosiahne pľúca, kde ho možno detegovať vo vydýchnutom vzduchu.

Najbežnejší typ dychového testera používa senzory palivových článkov na meranie koncentrácie alkoholu. Tieto senzory obsahujú poréznu vrstvu potiahnutú katalyzátorom, typicky platinou. Keď alkohol vo vzorke dychu príde do kontaktu s katalyzátorom, oxiduje a generuje elektrický prúd. Sila tohto prúdu je priamo úmerná koncentrácii alkoholu vo vzorke dychu.

Ďalší typ dychového testera používa infračervenú spektrometriu na detekciu alkoholu. Táto metóda sa spolieha na to, že rôzne látky absorbujú infračervené svetlo pri rôznych vlnových dĺžkach. Meraním množstva infračerveného svetla absorbovaného pri vlnovej dĺžke špecifickej pre etanol môže zariadenie určiť koncentráciu alkoholu vo vzorke dychu.

Korelácia medzi množstvom alkoholu v dychu a množstvom alkoholu v krvi

Dychové testery nemerajú priamo množstvo alkoholu v krvi. Namiesto toho merajú množstvo alkoholu v dychu, ktoré sa následne používa na odhad množstva alkoholu v krvi. Pomer množstva alkoholu v dychu k množstvu alkoholu v krvi je všeobecne akceptovaný na úrovni 2 100:1, čo znamená, že 2 100 mililitrov vydýchnutého vzduchu obsahuje rovnaké množstvo alkoholu ako 1 mililiter krvi.

Kedy je čas vymeniť váš alkohol tester

Aj pri správnej pravidelnej údržbe a kalibrácii príde čas, keď je potrebné vymeniť váš alkohol tester a teda prípade, ak ide o:

 • Nekonzistentné výsledky: Ak váš tester poskytuje veľmi odlišné výsledky pre tú istú osobu alebo vzorku, môže byť nefunkčný.
 • Oneskorené vyhotovenie merania: Tester, ktorý potrebuje dlhší čas ako zvyčajne na zobrazenie výsledkov, môže mať zlyhávajúci senzor alebo iné vnútorné problémy.
 • Fyzické poškodenie: Ak vám tester spadol, bol vystavené vlhkosti alebo vykazuje známky opotrebovania, nemusí správne fungovať.