Makáme naplno! Objednávky expedujeme do 24 hodin!

Potrebujem tester s overením SMU?

Výber alkohol testera môže byť niekedy naozaj náročný. Dôležité je vždy vedieť, čo od daného alkohol testera chcem a potrebujem. Potrebujem ho pre seba? Alebo chcem vykonávať viac meraní než mi umožňujú napríklad osobné alkohol testery?

Ďalším krokom je presne si určiť čo od alkohol testera očakávam. Chcem napríklad svojich zamestnancov iba upozorniť, alebo chcem rovno vyvodzovať pracovno-právne dôsledky? Ak sa rozhodnete pre druhú možnosť (vyvodzovanie pracovno-právnych dôsledkov), určite budete potrebovať certifikované  meradlo - s certifikátom o overení od Slovenskej legálnej metrológie (SLM) alebo od Slovenského metrologického ústavu (SMÚ).

K základným rozdielom používania alkohol testerov sú orientačné merania a dôkazna analýza prípustna na súde:

  • Medzi orientačné alkohol testery patria alkohol testery, ktoré nemajú certifikát typu meradla (udeľuje Slovenský metrologický ústav na 10 rokov).
  • K orientačným alkohol testerom sa tiež radia testery, ktoré síce certifikát typu meradla majú, no nemajú v platnosti certifikát o overení SMÚ na 6 mesiacov.
  • Certifikované meradlá sú alkohol testery, ktoré majú certifikát typu meradla a zároveň majú platný certifikát o overení  SMÚ.


Ak si zakúpite alkohol testera z kategórie certifikovaných  meradiel viete, že dané zariadenie má už certifikát typu meradla. Tento certifikát sa nedáva koncovému užívateľovi. Pri certifikácii testera sa ako prvé vykoná kalibrácia zariadenia a následne sa od SLM/SMÚ získa certifikát o overení. Tento certifikát sa už odovzdáva koncovému užívateľovi. Oba tieto úkony sú platné po dobu 6 mesiacov. Aby bol alkohol tester dôkazným aj naďalej, je potrebné v pravidelných intervaloch vykonávať kalibráciu a následne i žiadať o certifikát o overení v SLM/SMÚ. Pamätajte, alkohol tester sa považuje za dôkazné meradlo iba v čase, keď má platný certifikát o overení. 

Orientačné alkohol testery nepodliehajú žiadnej certifikácii - slúžia iba na zistenie orientačných výsledkov. Takýto alkohol tester rovnako podlieha pravidelnej kalibrácii, nie je však potrebné (ani možnécertifikovať ho v SMÚ. Kalibráciu orientačných meradiel zabezpečujeme vo vlastnom kalibračnom laboratóriu. Pri kúpe nového orientačného alkohol testera je tento prístroj nakalibrovaný - táto kalibrácia je vo väčšine prípadov platná po dobu 6 mesiacov. Po tomto období odporúčame znova tester nakalibrovať. Kalibrácia slúži ako údržba senzora a na opätovné nastavenie presnosti merania.

Treba mať na pamäti, že pri prípadnom pozitívnom výsledku počas kontroly zamestnancov s takýmto typom testera nemôžeme považovať výsledok za právne záväzný. Je nutné zamestnanca požiadať o účasť na krvnej skúške, ktorá preukázateľne zistí prítomnosť alkoholu v krvi alebo privolať policajtov, ktorí uskutočnia dychovú skúšku dôkazným alkohol testerom.

Pri výbere alkohol testera do firmy dbajte vždy na svoje očakávania a potreby ;)