Alkoholtestery.sk

Alkohol testery sú elektronické prístroje, ktorými sa dá rýchlo a jednoducho zistiť, či testovaná osoba požila alkohol a dnes je ich možné bežne kúpiť vo viacerých prevedeniach. Alkohol testery, tiež nazývané aj dychové analyzátory, fungujú na princípe merania obsahu alkoholu v dychu testovanej osoby, prípadne aj vo výparoch (napríklad z nápojov), prostredníctvom špeciálneho senzora. Tento senzor môže byť buď polovodičový, alebo elektrochemický. Je špecificky citlivý na alkohol, čo znamená, že vôbec, alebo len minimálne reaguje na prítomnosť iných látok vo vzduchu (v dychu). Údaje, ktoré senzor získa, sú ďalej spracované a následne prístroj prostredníctvom displeja zobrazí konkrétnu nameranú hodnotu. Tá predstavuje koncentráciu alkoholových výparov, ktorú môže prípadne previesť priamo na koncentráciu alkoholu v krvi testovanej osoby. So získanými údajmi je možné aj ďalej pracovať, kvalitnejšie profesionálne alkohol testery totiž umožňujú prepojenie s počítačom, tlačiarňou, prípadne s mobilným telefónom.

Pre aký alkohol tester sa rozhodnúť?

Nech už ide o akýkoľvek tovar, vždy pri výbere rozhoduje cena a kvalita. V tomto prípade to platí taktiež, pričom na trhu sa nachádzajú alkohol testery, ktoré môžeme rozdeliť do štyroch hlavných kategórií – osobné, firemné, profesionálne a dôkazné alkohol testery.

Osobné alkohol testery sa uplatňujú hlavne u šoférov, avšak svoju priazeň si získali aj u rodičov. Väčšina z nás si už bez auta predstaviť ani jeden deň. Napríklad v prípade požitia alkoholických nápojov predchádzajúci deň je veľmi užitočné mať doma vlastný prístroj, ktorým si môžete urobiť alkohol test. Šoféri pod vplyvom alkoholu spôsobujú pravidelne veľké množstvo dopravných nehôd. Alkohol za volantom totiž spôsobuje zhoršenie motorických schopností, úsudku, koordinácie, ako aj skreslenie obrazu. Osobné alkohol testery majú viacero výhod. Môžete sa spoľahnúť na dobré meranie, jednoduché a praktické ovládanie a príjemný dizajn.

Zamestnávatelia majú povinnosť zabezpečiť na pracovisku bezpečné miesto pre vykonávanie práce. Urobiť rázny krok a zabrániť neskoršiemu nešťastiu na pracovisku je jednoduché. Firemné alkohol testery umožňuj mnoho meraní s vysokou presnosťou v akýchkoľvek podmienkach. Okrem toho disponujú rôznymi prídavnými funkciami, ako je napríklad pamäť na výsledky meraní a príslušenstvom rozširujúcim možnosti ich použitia. Ich senzor býva citlivý, presný a robustný, čo mu zaručuje dlhú životnosť aj pri intenzívnom používaní.

Profesionálne alkohol testery predstavujú najvyššiu triedu medzi prístrojmi, ktoré nie sú používané na dôkazné účely. Majú zásadne veľmi výkonný elektrochemický senzor s vysokou citlivosťou, krátkym časom prípravy na meranie a dlhou životnosťou. Poskytujú často možnosť prepojenia s počítačom, tlačiarňou, prípadne aj s mobilným telefónom. Vďaka tomu môžete namerané údaje ďalej používať pre rôzne účely (štatistika, záznamy zamestnancov apod.).

Špičkou medzi prístrojmi na zisťovanie alkoholu v dychu sú dôkazné alkohol testery. Od tých profesionálnych sa líšia najmä takzvaným overením, ktoré vykonáva niektorý zo špecializovaných poverených ústavov. Toto overenie zabezpečuje majiteľovi prístroja garanciu jeho presnosti počas určitého času (spravidla 6 mesiacov). Výsledky, ktoré ukáže alkohol test, tak môžu byť použité na právne účely. Tieto prístroje sú preto používané najmä dopravnou políciou a väčšími firmami, ktoré si chcú byť absolútne isté profesionalitou svojich zamestnancov a bezpečnosťou práce.

Nezabudnite, že pre zabezpečenie výkonu a spoľahlivosti je pre všetky alkohol testery potrebné pravidelné kalibrovanie. Všetky senzory totiž časom a používaním postupne strácajú svoju presnosť. Elektrochemické senzory spravidla vydržia dlhšiu dobu poskytovať presné výsledky, ako senzory na báze polovodiča. Pri kalibrácii sa senzor v laboratórnych podmienkach opäť nastaví na dokonalú presnosť. Kalibráciu vykonáva priamo predajca, prípadne iné servisné stredisko, ktoré má na to vybavenie.